آموزش وی پی ان PPTP برای اندروید


 

1- مرحله اول

2- مرحله دوم

3- مرحله سوم

4- مرحله چهارم

طبق تصویر زیر عمل کنید و در قسمت server یکی از سرور های زیر را وارد کنید:

pptp5.irserver.xyz
pptp4.irserver.xyz
pptp3.irserver.xyz
pptp2.irserver.xyz
pptp1.irserver.xyz

5- مرحله پنجم

6- مرحله ششم

7- مرحله هفتم