محدودیت در سیسکو و راه حل – 1397/02/25

۱۳۹۷-۰۲-۲۵

در بعضی از isp ها روی پورت سیسکو اختلال ایجاد شده است.

کاربرانی که با این اختلال مواجه هستند از سرورهای زیر استفاده نمایند:
s3.irserver.xyz:800
s4.irserver.xyz:800
s2.irserver.xyz:510
s1.irserver.xyz:510
c6.irserver.xyz

و در کانکشن اندروید به سرور Server New متصل شوند