محدودیت در سیسکو و راه حل – 1397/02/25


در بعضی از isp ها روی پورت سیسکو اختلال ایجاد شده است. کاربرانی که با این اختلال مواجه هستند از سرورهای زیر استفاده نمایند: s3.irserver.xyz:800 s4.irserver.xyz:800 s2.irserver.xyz:510 s1.irserver.xyz:510 c6.irserver.xyz...

ادامه مطلب