توجه : سرویس جدید L2TP اضافه شد

۱۳۹۵-۰۳-۱۵

کاربرانی که با محدودیت سرویس کریو و open vpn مواجه شده اند می توانند از این سرویس استفاده کنند.